Statens helsetilsyn konkluderer med at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø brøt loven i forbindelse med to kikkhullsoperasjoner gjennomført ved sykehuset.

Ifølge en tilsynsrapport oppfylte ikke UNN Spesialisthelsetjenestelovens krav om plikt til å yte forsvarlige helsetjenester overfor to pasienter. Ingen av pasientene fikk varige mén som følge av komplikasjonene de opplevde ved kikkhullsoperasjonene.

– Det er viktig å understreke at kikkhullsoperasjoner ved UNN er trygge, sier medisinsk fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv.

– Ingen operasjoner er fri for risiko, men vi jobber aktivt med å redusere den risikoen ved UNN. Blant annet har vi som et av få sykehus i Norge en årlig systematisk opplæring av alle kirurger som utfører denne type inngrep.

Erfarne leger

UNN opplyser at det er registrert tre lignende svært alvorlige komplikasjoner ved kikkhullskirurgi de siste fem årene. I den perioden er det utført 5.166 inngrep med kikkhullskirurgi, ifølge sykehuset.

«Dette gir en forekomst av denne typen komplikasjoner på under 0,5 pr. 1.000 inngrep. Til sammenligning er det internasjonalt beskrevet en forekomst av denne typen komplikasjoner på 5 av 1.000 inngrep», skriver UNN i en pressemelding.

Avdelingsoverlege ved Gastrokirurgisk avdeling, Rolv-Ole Lindsetmo, påpeker også at operasjonene der det gikk galt ikke er utført av uerfarne leger.

– Operasjonene med de to uheldige hendelsene har derimot alle vært utført av erfarne leger. Antydninger om at opplæringa har vært feil eller mangelfull, er ikke helt logisk for meg, sier han og viser til statistikken for kikkhullsoperasjoner ved UNN.

– Samtidig tar vi helsetilsynets beskrivelse alvorlig.

 

– Mitt ansvar

To av de tre tilfellene der pasienter fikk alvorlige komplikasjoner som følge av kikkhullsoperasjoner, er ferdig gransket av Statens helsetilsyn. Den tredje er under granskning. I en av hendelsene ble ikke Helsetilsynet varslet.

– Det er ene og alene mitt ansvar. Jeg valgte bevisst å ikke varsle, sier avdelingsoverlege Lindsetmo.

– Dette har jeg beklaget overfor pasienten og forklart hvorfor til tilsynet.

Hendelsen som ikke ble varslet stammer fra 2015. Ifølge UNN har de siden den gang betydelig skjerpet rutinene rundt varsling av avvik. Den tredje hendelsen, som ikke er gjenstand for en ferdig rapport fra Statens helsetilsyn, fra våren 2017, er varslet i henhold til rutinene.

 

Ber om unnskyldning

Ifølge UNN fremkommer det også at en av pasientene ikke har fått god nok informasjon og oppfølging etter komplikasjoner ved en kikkhullsoperasjon.

– Jeg vil be pasienten det gjelder om unnskyldning for dette. Vi jobber nå med å revidere våre rutiner for å sikre at alle pasienter får den samme oppfølgning etter alvorlige hendelser, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv i pressemeldingen.

De ansatte ved avdelingene som var involvert er godt kjent med hendelsene, påpeker Lindekleiv.