Nok en leder ved UNN-Åsgård har sagt opp sin stilling

For få uker siden mistet de to. Nå har en tredje sagt opp lederstillingen.