Gå til sidens hovedinnhold

UNN har kuttet og kuttet. Slik skal de spare nye 60 mill. kroner. - Jeg opplever en resignasjon blant de ansatte

Artikkelen er over 3 år gammel

Bremsene er fortsatt fullt på hos landsdelens største sykehus.

For abonnenter
(Nord24)

I juli var Universitetssykehuset i Nord-Norge på vei mot et økonomisk resultat nesten 80 millioner bak sykehusets interne mål for 2017.

Det står i sterk kontrast til 120-millioners overskuddet sykehuset produserte i 2015.

Situasjonen fikk UNN-direktør Tor Ingebrigtsen til å trekke kraftig i nødbremsene på forsommeren: Innkjøpsstopp, reiseforbud og ansettelsesstopp ble umiddelbart iverksatt da situasjonen ble oppdaget.

Per i dag er det 50 stillinger som ikke er besatt etter ansattelsestoppen, ifølge tall fra økonomiavdelingen på UNN.

Gallopperende utgifter til vikarer, overtidsbruk og manglende finansieringen ble trukket fram som årsaker til at økonomien var ute av kontroll - da styret ble orientert i juni.

Her er hele innsparingslista til direktøren som skal sørge for å få budsjettet i balanse:

Kuttene er en blanding av midlertidige tiltak og mer permanente tiltak.

- På grunn av den økonomiske utviklingen fram til våren 2017, måtte vi iverksette strakstiltak. Det blir ingen ansettelser uten at de er vurdert av klinikksjefen, reisestopp og innkjøpsstopp, sier Gøril Bertheussen, stabssjef ved UNN.

Vil mangle 20 millioner

Forrige uke ble styret på nytt orientert om situasjonen i et ekstra styremøte. Selv om tallene for juli viste en fortsatt nedadgående spiral, rapporterte klinikkene - som har fått ansvar for å gjennomføre tiltakene - om prognoser som indikerer overskudd fram til jul.

- Samlet resultatprognose viser et overskudd fra og med august til desember, ifølge rapporten til styret. Klinikkene er bedt om å få budsjettene i balanse per september - men det er ikke alle som vil klare målene.

Dette betyr imidlertid at UNN ikke kommer til å nå styrets resultatmål - men at budsjettet kommer til å gå i balanse - og dermed tilfredsstille Helse Nord RHFs krav til overskudd (på rundt 40 millioner).

At man ikke når styrets interne mål om et bedre resultat (65 millioner) vil få konsekvenser inn i 2018 - UNN vil ikke kunne ta investeringer i medisinsk materiell og utstyr som planlagt.

Bertheussen mener det ikke vil få konsekvenser for investeringer i nybygg, om de når budsjettet.

- De 20 millionene som mangler betyr at vi ikke kan bruke disse midlene til å investere i eget utstyr eller andre små investeringer.

- Resignerte ansatte

Ansettelsesstoppen innebærer at ledige stillinger ikke blir besatt, og at all overtidsbruk skal godkjennes av klinikksjefene.

Foretillitsvalgt ved UNN overlegeforeningen, Ulla Dorthe Mathisen, har blitt orientert på et overordnet nivå hvilke kutt som gjennomføres ved UNN.

Mathisen mener denne kuttrunden stiller seg i rekken av økonomiske besparelser ved UNN gjennom årene.

- Jeg opplever en resignasjon blant de ansatte nå. Det er nok en runde med kutt, det har vi opplevd år etter år etter år. Det er kommet til et punkt hvor man ikke klarer å se hvor vi kan knipe, sier Mathisen.

Hun mener det foreløpig er vanskelig å se alle konsekvensene for de ansatte og pasientene etter besparelsene, men tror det kan bli vanskelig å unngå reduksjon i kvaliteten av pasientbehandlingen:

- De sier at man skal spare kostnader på variable lønnskostnader uten oppsigelser, men det er vanskelig å tro at de kan oppnå disse besparelsene uten endringer i arbeidsplanene eller at man bestemmer hvilke oppgaver vi ikke skal utføre, sier Mathisen.

- Tøft for de ansatte

Bertheussen medgir at den økonomiske situasjonen vil medføre en tøff situasjon for de ansatte ved UNN.

- Styret forutsetter at man skal opprettholde og til og med øke aktiviteten, hvordan vil dette gå med innsparingstiltakene som er satt i verk?

- Vi tror at vi skal klare å holde samme aktiviteten samtidig som vi bruker mindre penger. Det tror vi at vi kan gjøre i en kort periode, men så må vi få til endring for å klare det på lengre sikt. Vi stilles krav til, og må effektivisere, vi også, sier Bertheussen.

- De tillitsvalgte på Kreft- og kvinnehelseklinikken spør om klinikken har rett budsjett for å ivareta en forsvarlig drift. Har de det?

- Alle klinikkene må planlegge virksomheten med de budsjettrammene de har. UNN skal drive forsvarlig, og må prioritere slik at de sykeste pasientene får behandling.

Må bli bedre til å få inn pengene

Oppsummert består tiltakene av ca. 22,5 millioner kroner i økte inntekter, 21 millioner kroner i reduserte lønnskostnader og 20,4 millioner kroner i reduserte driftskostnader.

De økte inntektene skal sikres gjennom bedre innkreving gjennom stykkprisfinansieringen av pasientene. Svikten i inntekter skyldes at ansatte ikke har «kodet» pasientene på korrekt måte - dermed har ikke dette blitt innløst i midler fra Staten.

Sliter med rekruttering

Selv om det er lønnskostnadene som har potensialet for mest innsparing ved UNN, er rekruttering av faste ansatte et problem.

- Vi mangler spesielt spesialsykepleiere, og det er også en del leger som er ei av yrkesgruppene vi trenger flere av, sier Bertheussen.

Innleie av personell er dyrere enn faste ansattelser.

- Vil tiltakene fungere?

- Vi tror at vi med disse tiltakene at vi skal nå budsjettmålene ved årets slutt. Hvis vi gjør det, så er det bra, men vi skulle selsvagt ønske at vi kom ytterligere i pluss.

De midlertidige stoppene i ansettelser, innkjøp og reise vil vare ut året.

- Hva gjør dere om tiltakene ikke slår til?

- Det kan jeg ikke forskuttere. Vi har lagt fram en plan og tror at den planen skal gi oss budsjettbalanse, og det er det vi jobber med nå. Så kan vi altså håpe at vi får noe ekstra i statsbudsjettet, slik at det blir bedre til neste år.

NB: Nord24.no har vært i  kontakt med to andre fagforeninger på UNN, Sykepleierforbundet og Fagforbundet UNN Tromsø, men de har ikke ønsket å kommentere økonomisituasjonen ved UNN. Fagforbundet vil ikke kommentere og viser til Nordlys' kritiske artikler om UNN i andre sammenhenger. Sykepleierforbundet vil ikke kommentere nå og viser til protokollmerknadene i orienteringen til styret.

Styrepapirene er offentlige, og kan leses her.

SAKER OM TIDLIGERE KUTTRUNDER:

UNN må kutte 170 mill.

UNN kutter: - Barn og unge med psykiske lidelser taper kampen om pengene

De har spesialkompetanse på å hjelpe samfunnets svakeste. Nå risikerer de å bli lagt ned

Slår ring rundt UNN

UNN-sjefen mener Norge bruker for lite penger på helse

Kommentarer til denne saken