– Jeg blir mistenksom når denne er unntatt offentlighet

– Saken beviser det fagmiljøet ved UNN mistenkte.