Gå til sidens hovedinnhold

Helse Nord-direktør vil ha PCI-senter i Bodø

Artikkelen er over 3 år gammel

Forrige gang ble det så mye bråk at saken ble utsatt. Nå innstiller igjen Lars Vorland på å opprette PCI-senter i Bodø.

Det framkommer av sakspapirene til styremøtet i Helse Nord i Tromsø 25. oktober, som ble offentliggjort klokken 18 onsdag ettermiddag.

Her innstiller Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, på at det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø, som en senter-satelitt-modell fra det regionale PCI-senteret som i dag er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Oppstart i 2019

I utgangspunktet skulle Helse Nord-styret behandle saken i februar, men behandlingen ble utsatt etter at Bodø-forslaget vekket sterke reaksjoner - både fra politisk hold og i UNN-miljøet. Siden har debatten rast om lokalisering av PCI-tilbudet, som er en avansert form for utblokking av tette blodårer i hjertet.

I Vorlands innstilling, som altså er lik den han kom med sist, heter det at tilbudet etableres som dagtilbud i Bodø med oppstart i 2019 med evaluering etter fem år. Videre ber direktøren «om å sikre at fagmiljøet ved hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø også i fremtiden kan opprettholde og videreutvikle forskning og kompetanse».

Frykten fra UNN er at en etablering i Bodø vil splitte fagmiljøet slik at tilbudet og kvaliteten i sum svekkes. Senteret i Bodø skal bemannes med spesialister fra Tromsø som måtte belage seg på å reise mellom byene, fremkommer det av innstillingen:

«Helse Nord RHF vil gjennomføre dialog med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset om hva som skal til for å få etablert en ordning som legger til rette for at spesialistene fra Tromsø kan ambulere til Bodø».

«Vil øke tryggheten»

Vorland begrunner sin innstilling med at det per i dag er om lag 100.000 personer i Tromsø-området som har tilgang på PCI-behandling, mens en tilnærmet like stor befolkning i Nordlandssykehusets dekningsområde ikke har det.

«Adm. direktørs konklusjon, med det grunnlaget som er presentert i denne saken, er at et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø vil gi et mer likeverdig tilbud i landsdelen», heter det i innstillingen.

«Etablering av et PCI-tilbud i Bodø fra det regionale PCI-senteret i Tromsø vil gi ytterligere 100.000 mennesker mulighet for å nå primær PCI innen anbefalte tidsfrister. Et nytt PCI-tilbud i Bodø, med utgangspunkt i det regionale PCI-senteret i Tromsø, sikrer befolkningen i denne regionen et mer likeverdig tilbud, og mange flere vil få kortere reisevei til koronar angiografi. PCI-tilbud to steder i landsdelen vil øke tryggheten blant pasientene», skriver Vorland videre.

Dette er saken

  • Perkutan koronar intervensjon (PCI) omtales ofte som utblokking, og er den mest utbredte og effektive metoden for å åpne opp trange blodårer i hjertet.
  • Behandlingen innbærer å føre inn et kateter via blodårene i underarmen eller lysken og opp til kransårene, hvor en ballong blåses opp og sprenger bort plakket i den blokkerte åren. Inngrepet tar i de fleste tilfeller ikke mer enn en halvtime. PCI er standardbehandling ved akutt hjerteinfarkt.
  • Styret i Helse Nord skulle i februar behandle sak om organisering av PCI-tilbudet i Nord-Norge. Men saken ble utsatt etter sterke reaksjoner.
  • Anbefalingen fra administrerende direktør Lars Voland var å etablere tilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø som en senter-satellitt-modell i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
  • Saken er berammet til styremøtet i Helse Nord 25. oktober.

Kilder: Unikard.orgHelse Nord, Nordlys

Her er Nordlys' saker om PCI-debatten

 

Kommentarer til denne saken