UNN: Vil ikke prioritere koronasyke beboere på sykehjem

UNN har sendt ut brev til alle kommuneoverleger og helse- og omsorgsledere i sitt opptaksområde. De ber sykehjemmene gjennomføre en oppdatert behandlingsavklaring av sine pasienter.