UNN-styret: Kutt i ambulansetjenesten skal utredes

I dag har UNN styremøte og de har akkurat avgjørt at det skal utredes kutt i ambulansetjenesten. Foto: Bengt Nielsen

I dag har UNN styremøte og de har akkurat avgjørt at det skal utredes kutt i ambulansetjenesten. Foto: Bengt Nielsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Ambulansetjenesten skal under spare-lupen. Flertallet i UNN-styret aksepterer større forskjeller i responstider for bilambulansene i nord.

DEL

-Jeg er redd for at dette vedtaket er en blanko fullmakt, og at styret nå har gitt grønt lys for å øke responstidene i bilambulansetjenesten, sa styremedlem Mai-Britt Martinsen i en kommentar i en pause i UNN-styremøtet onsdag formiddag.

Sammen med tre andre styremedlemmer, som alle er valgt av de ansatte, la hun fram et eget forslag om ambulansevirksomheten. De ønsket en konsekvensutredning av sparetiltak i denne tjenesten, men ville ikke si et prinsipielt ja til økte forskjeller i responstider.

Frykter økt responstid

-Jeg føler at det er vanskelig å gi en slik blanko fullmakt for å øke responstidene. Jeg føler at en utredning av konsekvensene må på bordet først, før vi går inn på dette, sa Martinsen under debatten om sykehusets budsjett for 2015.

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen avviste at dette dreier seg om noen blanko fullmakt. Han viste til at styret på et senere tidspunkt skal ta stilling til de konkrete innsparingstiltakene, etter at dette er utredet.

- Men vedtaket er kontroversielt, sier Ingebrigtsen til Nordlys.

Flertallet i UNN-styret valgte å følge direktørens innstilling. Deriblant Olav Helge Førde, nestleder i styret:

-Hvis det er en sektor som har ekspandert, og blitt bedre og bedre, og dyrere og dyrere gjennom årene, er det a mbulansetjenesten, sa han, som mente at denne tjenesten i realiteten har vært fredet.

LES OGSÅ: De frykter liv vil gå tapt

LES KRONIKKEN FRA GILBERT OG ANDERSSON:

LES OGSÅ: Uten ambulanse hadde trolig Olaug vært alenemanna til tolv barn

 

Balanse i driften

Førde konstaterte at endringer i ambulansetjenesten skaper bølger, og at det politisk ville vært klokt å la det være.

-Men skal vi skape balanse i driften kan ikke ambulansetjenesten være hevet over disse prioriteringene. Vi bør våge å be om en utredning av dette, sa Olav Helge Førde.

Dermed vedtok flertallet i styret følgende:

«Styret gir sin tilslutning til at aktiv pasientbehandling prioriteres noe høyere og beredskap noe lavere i forhold til hverandre enn tidligere. Styret er inneforstått med at dette kan medføre endringer i vaktplaner og økt differensiering av responstidene i bilambulansetjenesten, men forutsetter at eventuelle konkrete forslag om strukturendringer fremmes for godkjenning i styret.»

Hva betyr dette for de 31 ambulansestasjonene og tjenesten i Troms  og nordre Nordland?  Jon Henrik Mathisen, klinikksjef for akuttmedisinsk klinikk ved UNN, kan ikke gi noen konkrete svar på dette i dag. Men det han vet er at hans avdeling har et tøft utredningsarbeid foran seg.

LES OGSÅ: UNN kutter kostnader - nå er fire ambulanser "sykmeldt"

LES OGSÅ: UNN må spare: Ambulanser parkeres på grunn av sykdom

LES OGSÅ: Her er UNN-listen med 34 sparetiltak

- Tungt og krevende arbeid

-Nå har styret bestemt at de vil ha en utredning av beredskapen. Vi har allerede identifisert innstramningstiltak, mens det styret ber oss om nå er å identifisere varige tiltak, sier Mathisen. Utredningen må gjøres i samråd med de tillitsvalgte og kommunene.

-Det blir et tungt og krevende arbeid, hvor vi må gå gjennom stasjon for stasjon og gjøre risiko- og sårbarhetsanalyse, sier klinikksjef Jon Henrik Mathisen.

Siste styremøte

Styremøtet onsdag var årets siste i UNN-styret. I februar-møtet skal riskikovurderingen av to avdelinger innen psykisk helsevern legges fram. I forkant av møtet har det vært stort engasjement om saken, og flere av referatsakene på onsdagens møte var brev angående mulig nedleggelse av Rus- og psyliatriposten på UNN og Kløvertun på Storsteinnes.

- Jeg skal ikke mene noe om dette i dag. Det er veldig tidlig i prosessen og vi venter på at fagansatte skal vurdere risiko og sårbarhet. Men jeg og styret har selvsagt lest brevene som er sendt oss, sa styreleder Jorhill Andreassen til Nordlys i etterkant av onsdagens møte.

Kommentarer til denne saken