UNN sliter med beredskap på intensivkapasiteten: – Jeg håper vi aldri kommer i mørkerød fase. Det vil gi oss store utfordringer

Dersom det kommer mer enn fire covid-19-pasienter på intensivavdelinga på UNN, må ekstratiltak settes inn.