UNN oppretter korona-mottak og henter personell fra andre avdelinger

LAGER KORONAMOTTAK: UNN etablerer eget mottak med egen inntak for koronasmittede pasienter.

LAGER KORONAMOTTAK: UNN etablerer eget mottak med egen inntak for koronasmittede pasienter.

DEL

Universitetssykehuset Nord-Norge oppretter et eget mottak for koronapasienter. Mottaket vil få en egen inngang for personer som er smittet av viruset.

- De aller sykeste med covid19 vil bli lagt inn på et eget område på intensivavdelingen. Pasienter på intensiven blir flyttet ned på det som i dag er dagkirurgisk avdeling, sier Jon Mathisen, klinikksjef ved akuttmedisinsk klinikk på UNN, til Nordlys.

Korona-mottaket vil bli fylt opp med personell fra andre avdelinger.

I tillegg vil UNN ha strenge tiltak for å sikre at koronasmittede personer ikke får kontakt med andre pasienter og ansatte ved UNN.

- Alle som kommer inn til UNN vil bli stilt kontrollspørsmål for å avdekke eventuell smitterisiko. Ved tvil vil de bli nærmere undersøkt, sier Mathisen..

Nordlys kommer tilbake med mer.

Artikkeltags