Personen som ble brakt til sykehus er en mann i 30-åra, utenlandsk statsborger. Han er moderat skadd.