Gå til sidens hovedinnhold

UNN må kutte 170 mill.

Artikkelen er over 6 år gammel

Kan kutte sengeplasser, gi dårligere ambulansetilbud og sommerstengt.

UNN vurderer nå en rekke ulike tiltak for å banke ned kostnadene neste år. Årets forventede underskudd på rundt 70 millioner kroner, samt andre kostnader vil gi UNN en omstillingsutfordring på 170 millioner kroner i 2015.

- Det betyr at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende, skriver sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen og viseadministrerende direktør Elin Gullhav i en orientering om sykehusets virksomhet i 2015, som ble offentliggjort på sykehusets nettside i dag, tirsdag.

Les hele orienteringen her

Nær 7 milliarder

- Universitetssykehuset Nord-Norge har fått 6, 99 milliarder kroner i budsjett for 2015. Det er 356 millioner kroner mer enn i 2014. En del av de friske midlene går til pasientbehandling og investeringer, mens noe går til økte pensjonsutgifter og lønns- og prisvekst neste år.

- Et sykehus må årlig bruke en god del midler til utvikling av pasientbehandlingen og til IKT-systemer, som skal støtte pasientbehandlingen. I tillegg kommer økte utgifter til nye og dyrere legemidler, økte avskrivninger, ombygging og vedlikehold, samt planlegging av nye bygg og gjennomføring av igangsatte byggeprosjekt, skriver de to.

Kostnadene må reduseres

De konstaterer at dette og årets forventede underskudd på om lag 70 millioner kroner, innebærer at UNN vil ha en omstillingsutfordring på 170 millioner kroner neste år. Dette betyr altså at kostnadene i dagens drift må reduseres tilsvarende.

- Derfor berøres hele UNN av den økonomiske utfordringen vi står foran neste år, i følge Ingebrigtsen og Gullhav.

Endre måte å arbeide på

- For tiden pågår det et detaljert arbeid i klinikker og sentra med å planlegge hvordan pasientbehandling og aktivitet i UNN kan gjøres best mulig, samtidig som kostnadene reduseres noe neste år. Alle avdelinger jobber med ulike tiltak og forslag til hva som kan gjøres for å endre måten vi jobber på, uten at det skal gå for mye ut over pasienttilbudene.

De to direktørene peker på aktivisertbasert bemanningsplanlegging som det største endringstiltaket. Målet er å planlegge aktiviteten i pasientbehandlingen så hensiktsmessig som mulig, og å lage arbeidsplaner som sikrer at mange nok, men ikke flere enn nødvendig, er på jobb til enhver tid.

Sommerstenging

De viser til eksempler på tiltak som utredes: Reduksjon i ambulanseberedskapen. Reduksjon av kapasiteten på områder der ventetiden viser en vedvarende nedadgående trend. Økt kapasitet på områder med lange ventetider. Sommerstenging av tilbud med lav aktivitet i ferieperioden.

Færre heldøgnssenger

De nevner også ytterligere bruk av pasienthotellet for pasientgrupper som tidligere har vært innlagt, samt reduksjon i antall senger (heldøgn).

Klinikkene på UNN arbeider nå med å risikovurdere forslag til omstillingstiltak. Forslagene presenteres for sykehusets brukerutvalg den 27. november. Ledelsens endelige forslag blir behandlet i sykehusstyret den 10. desember.

Kommentarer til denne saken