Seks av lederne på UNN tjente mer enn statsministeren i 2013.

På sykehuset som i dag bruker sparekniven med kirurgisk presisjon, hadde ti av sjefene høyere fastsatt årslønn enn en statsråd i fjor.

Etter lønnsjusteringen i august 2013, var antallet økt til elleve.

Til sammen 16 av de 20 personene i ledergruppen ble oppgitt med en årslønn på over en million kroner etter lønnsjusteringen i fjor høst, ifølge sykehusets årsregnskap for 2013. De øvrige fire lederne hadde en årslønn som lå tett opp mot millionen.

-Ubegripelig

– Mange av disse tjener mer enn statsministeren og statsråder. Dette er jo helt vanvittig. Hvorfor det skal være denne type lønnsgalopp i det offentlige helsesystemet er for meg helt ubegripelig. Dette sender ut helt gale signaler, mener Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV.

Toppsjefen, adm. direktør Tor Ingebrigtsen, var på papiret ikke den best betalte i ledergruppen i fjor høst. Men trolig er han det nå.

Lønnshopp

I april i år ble han nemlig innvilget et lønnshopp på 159 500 kroner. UNN-styret justerte årslønnen hans til 1, 750 000 kroner. Dette var en lønnsjustering for to år, ettersom han ikke hadde hatt lønnsøkning siden 2012.

SV-politiker Knag Fylkesnes mener dette sender helt feile signaler i forhold til sykehusets økonomiske situasjon i 2014.

UNN har i løpet av inneværende år satt i verk sparetiltak som innkjøps- og ansettelsesstopp, og går mot et budsjettunderskudd på rundt 70 millioner kroner.

Mer penger må spares neste år. Hele UNN-organisasjonen er på jakt etter mulige innsparingstiltak.

Vise verdier

– Ja, det sender helt galt signal. Dette gir ikke gode karakterer i boken for ledelse, mener Knag Fylkesnes.

– Jeg vil oppfordre UNN-ledelsen å se hen til Tromsø IL og hva de har gjort i økonomisk vanskelige perioder. Da har ledelsen tatt ansvar og gått ned i lønn.

– Det handler om å gi signaler, vise verdier, og være leder for et stort lag, sier han. Fylkesnes mener lønnsnivået er problematisk, og forventer at UNN-styret ikke bare avfeier dette.

Store virksomheter

Toppsjef Tor Ingebrigtsen ved UNN mener at lederlønningene ved sykehuset er omtrent på nivå med for eksempel fastleger.

– UNN skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Våre klinikker og sentra er svært store, kompliserte og arbeidskrevende virksomheter. Klinikkene har mellom 260 og 1000 ansatte, og budsjetter på mellom 158 og 630 millioner kroner pr. år.

– Vi er avhengig av gode ledere for å kunne tilby god pasientbehandling, og konkurrerer i denne sammenhengen med lønnsnivået til overleger, næringslivet, andre store sykehus og det private helsevesenet. Våre lederlønninger er i denne sammenhengen ikke høye, men omtrent på nivå med for eksempel fastleger, sier Tor Ingebrigtsen.

Lønnshopp på nær 160.000

Han fastsetter lønningene i UNNs ledergruppe. Styret i UNN fastsetter hans egen lønn.

– På et styremøte i februar i år fikk du en lønnsøkning på 159 500 kroner. I et år med budsjettunderskudd og sparetiltak på sykehuset. Har du noen kommentarer til det?

– Styret fastsetter direktørens lønn etter at alle andre lønnsoppgjør er avsluttet, og etter at resultatene for hele det forutgående året, både når det gjelder kvalitet i pasientbehandlingen og økonomi, er kjent. Direktørens lønn ble ikke regulert i 2012. Lønnsreguleringen i februar i år var derfor uttrykk for styrets vurdering av lønnsoppgjørene og resultatene i 2012 og 2013, sier Ingebrigtsen.

Forventer ikke stort lønnstillegg

– Som toppsjef for UNN, føler du deg komfortabel med en slik lønnsøkning?

– Det er opp til styret å fastsette min lønn. Reguleringen for 2014 skjer i styremøtet i februar 2015. Gjennomsnittet for årets lønnsoppgjør i UNN var en økning på 3, 3 prosent.

– Jeg forventer ikke stort lønnstillegg etter dette året, og regner med at årets underskudd vil resultere i lavere lønnsvekst for meg enn for andre ansatte, sier UNN-direktøren til Nordlys.

Lønnsnivået blant lederne på UNN er ikke urimelig, mener Jorhill Andreassen, styrelederen for sykehusforetaket.

– Vi har en lønnspolitikk der vi ikke skal være lønnsdrivende, men folk skal ha en god lønn. Vi er nødt til å sørge for at vi får de beste folkene, og da er dette prisen, sier hun.

Kunne tjent mye mer

Andreassen peker på at flere i ledergruppen er rekruttert fra godt betalte stillinger, som overleger

– Man kan ikke forvente at folk skal gå ned i lønn for å bli ledere. Jeg vet at flere av lederne kunne ha tjent mye mer om de hadde gått over i andre jobber. Men de har valgt å være på UNN fordi de anser UNN for å være en viktig og riktig arbeidsplass for dem. Det er slik vi er nødt til å vurdere dette.

Styreleder Andreassen peker også på at direktørens lønnshopp på nær 160 000 kroner ikke er dramatisk, fordi han ikke hadde lønnsjustering i de to forutgående årene, 2012 og 2013.

Ikke kritikk

Rigmor Frøyum, som er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på UNN, finner ikke grunn til å kritisere lønnsnivået blant UNN-lederne. Også hun viser til at flere ledere rekrutteres fra godt betalte overlegestillinger.

– Det er klart at man ikke kan forvente at folk skal gå ned i lønn for å gå inn i en lederstilling ved sykehuset, sier hun.