UNN la ut sensitive opplysninger om pasienter åpent på internett

Navn og fødselsnummer til pasienter og ansatte lå åpent tilgjengelig på unn.no.