UNN har 41 ansatte i karantene: – Jeg er bekymret for at det kan bli et vesentlig høyere tall

Sykehuset gjør nå full gjennomgang av hvordan nye karanteneregler slår ut.