UNN har 25 prosent færre innleggelser – frykter at akutte syke ikke tar kontakt: - Påfallende lavt

UNN opplever en påfallende dupp i øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Sykehusdirektøren er redd for at syke vegrer seg for å kontakte helsevesenet i koronakrisen.