UNN hadde klargjort for mottak av to smittede: – Hurtigruten uttalte at de ønsket å organisere privattransport til sykehuset

UNN-direktøren sier de var klar på at symptomene tilsa smitterisiko, men Hurtigruten ville ikke ha ambulanse til kaia da de ankom.