UNN dropper endringer i ambulansetjenesten

Artikkelen er over 5 år gammel

Endringer ville ført til betydelig økning i responstidene.

DEL

Sintef: UNN HF er i dag er langt fra å oppfylle de nasjonale normene for prehospital responstid for ambulansetjenesten. Det vil være begrenset netto økonomisk effekt av å legge ned enkeltstasjoner. 

I en pressemelding tirsdag skriver UNN at det på kort sikt ikke er mulig å redusere antall ambulansestasjoner uten at dette fører til betydelig økning av responstidene. Dermed beholdes antallet ambulansestasjoner.

 Men bare på kort sikt.

Utredning etter styrebeslutning

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ga i forbindelse med behandling av budsjettet for 2015 tilslutning til at aktiv pasientbehandling kan prioriteres noe høyere og beredskap noe lavere i forhold til hverandre enn tidligere.På bakgrunn av dette fikk ledelsen i Akuttmedisinsk klinikk hadde  i oppgave å utrede mulige endringer i ambulansetjenesten.

Utredningen viser at det på kort sikt ikke er mulig å redusere antall ambulansestasjoner uten at dette fører til betydelig økning av responstidene i de områdene som er vurdert.

Les også: Ambulansetjenesten må lyttes til

- Fremmer ikke forslag

- Akuttmedisinsk klinikk har levert en grundig utredning til meg. Med disse faglige analyser og fakta på bordet, er det min vurdering at en reduksjon av antall bilambulansestasjoner på kort sikt ikke er aktuelt. Det ville medføre uakseptabel økning av responstidene og brudd med prinsippet om at UNN skal gi likeverdige tilbud til befolkningen, sier administrerende direktør Tor Ingebrigtsen i pressemelingen.

Direktøren kommer ikke til å fremme forslag om endringer i ambulanseberedskapen for styret, og det er dermed ikke nødvendig å sende saken på høring til kommunene som opprinnelig planlagt, står det i pressemeldingen.

- Hvilke konsekvenser vil dette få økonomisk for UNN?

- Det har vi ikke oversikt over i øyeblikket. Vi har vedtatt et budsjett og er i en krevende økonomisk situasjon inneværende år. Dette var et påtenkt tiltak som nå får mindre effekt enn budsjettert, sier Tor Ingebrigtsen til Nordlys.

Han sier ledelsen arbeider fortløpende med å vurdere hvordan UNN ligger ann i forhold til årets budsjett.

- Vi har ingen ferdig konklusjon, sier han.

Les også: Kutt i ambulansetjenesten skal utredes

Gradvis endring

UNN varsler samtidig at det vil bli endringer på sikt.

I pressemeldingen skriver UNN at store veiprosjekter som Hålogalandsbrua, Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen kommer til å medføre endringer i responstidene.

Også  etablering av ambulansehelikopterbasen på Evenes kan komme til å påvirke oppdragsmengden og transportmønsteret i bilambulansetjenesten.

Direktøren har derfor gitt Akuttmedisinsk klinikk i oppdrag å utarbeide en plan for gradvis endring av ambulansetjenesten over en femårsperiode.

Både bil- og båtambulansetilbudene skal vurderes, og det skal utarbeides en økonomisk langtidsplan for virksomheten.

- Sintef-rapporten gir et veldig godt bilde på sårbarheten i ambulansestrukturen i UNN, sier klinikksjef i Akuttmedisinsk klinikk, Jon Mathisen.

Han sier han er fornøyd og tar til etteretning direktørens konklusjon om at de nå dreier over i en langsiktig endring.

- Hva er reaksjonen til de du leder?

- Rapporten er helt fersk og jeg tror den kommer som en overraskelse på mange. Jeg har dermed ikke fått noen reaksjoner.

Les også: De frykter liv skal gå tapt

Sterke reaksjoner

I rapporten kommer det fram at flere kommuner i Troms har gitt svært kritiske merknader til at en reduksjon av ambulansestasjoner i det hele tatt er tatt opp til vurdering. Gratangen kommune skriver at de er dypt uenige i at ambulansetjenesten skal reduseres da den utgjør den viktigste akuttmedisinske tjenesten i distriktene.

Nordreisa kommune bemerker at det er mange argumenter for å bevare, eller styrke, beredskapen.

Kommentarer til denne saken