UNN ble nedringt etter karantenepåbud fra Tromsø kommune

Sykehuset ble ikke informert om Tromsø kommunes innskjerping av karantenekrav.