Manipulasjon av bilder og feil data i forskning tilknyttet UiT: – Vi vil ta læring av dette

Fire forskningsartikler kjent ugyldige.