Unge Tromsø-kvinner flytter sørover som aldri før. Anna (19) og Eline (30) tror de vet hvorfor

Kvinneunderskuddet i Nord-Norge har økt med 44 prosent i løpet av de siste ti årene. I rene tall «mangler» Tromsø 952 kvinner i fruktbar alder.