Underslagsanmeldte kommuneansatte har mistet jobbene sine

De to ansatte i Tromsø kommune som er anmeldt for underslag, har mistet jobbene sine.