(Nordnorsk debatt)

Det var med stor undring jeg leste oppslag i avisen Nordlys 12. mai med tittel: «Tromsøforskere med oppsiktsvekkende funn om kaffe—nå går saken verden rundt».

Tittelen var oppsiktsvekkende, noe som har medført at det nå står at hele 12.700 personer har lest artikkelen.

Jeg må innrømme at jeg hadde forventet et annet innhold enn det som fremkom, for studien viste at kvinner som drakk espressokaffe hadde 0.09 mmol/l høyere kolesterol i blodet enn kvinner som ikke drakk espressokaffe. For menn var det en litt større økning på 0.16 mmol/l men begge utgjør minimale endringer.

Studien er basert på Tromsøundersøkelsen og bekrefter det som ble funnet i i samme undersøkelse allerede i 1983.

Det blir i dette avisoppslaget hevdet at da det ble oppdaget på 80-tallet at kokekaffe ga mer kolesterol enn filterkaffe, så stupte forbruket av kokekaffe og at «Det ga merkbare helsegevinster da nordmenn fikk lavere kolesterol og antall med hjerte- og karsykdom gikk ned».

Hvor får forskerne dette fra?

Det foreligger ikke dokumenterte forskningsresultat som tilsier dette. Når forskerne går så hardt ut med sine funn, så burde en forventet at de hadde forskningsgrunnlag for å hevde noe slikt.

Fra tidlig på 70-tallet begynte dødelighet av hjerte-karsykdom å gå ned. Det har vært vanskelig å relatere dette til noe helt eksakt, utenom endring i blodtrykk, men kaffe er mest sannsynlig den mest usannsynlige årsaken.

I epidemiologiske studier, slik som Tromsøundersøkelsen har blitt brukt, er det ikke vanskelig å finne forskjeller, for har man nok personer i gruppene så skal det lite til for å få såkalte signifikante forskjeller mellom grupper. En skal være svært forsiktig med å bruke slike data, og jeg må si meg enig i en person som karakteriserte dette oppslaget i Nordlys som: «How not to interpret your data»

For å belyse dette litt nærmere så er det grunn til å minne om mekanismen for det som gir oss åreforkalkning og hjerte-karsykdom.

Åreforkalkning skyldes ikke nivået av det ugunstige LDL-kolesterol i seg selv, men inflammasjon (betennelsesreaksjoner) i blodåreveggen.

Selv med moderat høyt kolesterol behøver en ikke å få åreforkalkning så lenge det ugunstige LDL-kolesterol ikke oksideres. Det er først når det blir oksidert i blodåreveggen at det tas opp av forsvarsceller (makrofager) som omdannes til fettceller. Disse fettcellene danner grunnlaget for åreforkalkningen. Hvis der var overskudd av antioksidanter som for eksempel polyfenoler ville ikke oksidasjonen skje og derved heller ingen åreforkalkning.

Det er derfor mye viktigere å hindre inflammasjonen (betennelse) i blodåreveggen hvor dette skjer, enn å redusere litt på kolesterol.

En minimal endring i kolesterol, som forskerne her har påvist ved drikking av espresso-kaffe, er derfor nærmest av null betydning for utvikling av hjerte-karsykdom.

Det er vel kjent slik forskerne her også påpeker at kaffe har anti-inflammatoriske effekter som «beskytter leveren og reduserer risikoen for kreft og diabetes».

Det som forundrer meg er at de ikke da også innser at faktisk så vil denne kaffen også virke anti-inflammatorisk på reaksjonene i blodåreveggen og være med på å hindre at LDL-kolesterol oksideres og utvikler åreforkalkning. Det er faktisk vist at kaffedrikking modulerer (reduserer) dannelsen av oksidert LDL-kolesterol og inflammasjons-produkter hos friske personer.

Det ble i en japansk artikkel påpekt at polyfenoler (antioksidanter som vi finner masse av i olivenolje og litt i rødvin) får de i Japan hovedsakelig via inntak av kaffe og grønn te, men mest fra kaffe, og at disse virker som sterk antioksidant mot oksidasjon av LDL-kolesterol og derfor medvirkende til en meget gunstig beskyttelse mot åreforkalkning.

På bakgrunn av dette, hvorfor da det ensidige fokuset på kolesterol-verdier som Tromsø-forskerne har?

Det forundrer meg også at forskerne her bare snakker om totalt kolesterol.

Det er LDL-kolesterol som oksideres i blodkarveggene og her har det også betydning hvilken type LDL-kolesterol det er snakk om.

Det finnes små tette-LDL-kolesterol partikler og store mer voluminøse partikler og det er de førstnevnte som lettest oksideres og som derfor lettere forårsaker åreforkalkning.

Hvis den minimale økningen de påviser ved kaffedrikking er av typen voluminøse LDL-kolesterol partikler, så har de i hvert fall ingen negativ effekt. Men selv om det er den andre typen så dreier det seg om så små mengder at de uansett ikke vil ha betydning.

Det forundrer meg også at det ikke blir nevnt noe om HDL-kolesterol for hvis økningen i totalkolesterol skyldes økt HDL-kolesterol gjenspeiler dette at det skjer noe annet positivt i kroppen.

Jeg anbefaler for øvrig at dere leser min blogg om kolesterol på www.bjarneosterud.no

For personer som har for høyt kolesterolnivå og som bruker statiner, må disse resultatene fortone seg ganske underlige for de vet så godt at forandringer på dette nivået som en ser her er det liten grunn til å snakke om.

For meg personlig er det skuffende å se at fokuset blir så ensidig på kolesterol og spesielt når det nesten ikke er en økning. Det foreligger ikke noen god dokumentasjon på sammenheng mellom inntak av kaffe og risiko for hjerteinfarkt eller slag. Derimot er det vist av en gruppe ved UiT (TREC) og bekreftet av andre at moderat inntak av kaffe beskytter mot framtidig risiko for blodpropp i venene.

Det er derfor etter mitt skjønn ingen grunn til å advare mot drikking av kaffe, enten den er filtrert eller i form av kokt kaffe eller espresso.

Det fremheves i Nordlys at «forskningen er et nytt bevis på hvor verdifull Tromsøundersøkelsen er», men dette her kan en trygt hevde ikke fremmer sunn helse for noen.

  • Bjarne Østerud (f. 1940) er biokjemiker med doktorgrad i mekanismene for blodlevring. Østerud er professor emeritus ved Det medisinske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.