Flere observasjoner av mulig ulv i Troms - følger med på rein og sau

SNO har fått inn flere observasjoner av mulig ulv i indre Troms den siste uka