31.mars skal TIL være ute av lokalene på Alfheim stadion. Hele administrasjonen og den sportslige ledelsen flytter ut av flotte lokaler på Alfheim, til brakkene som er satt opp ved siden av klubbens gamle klubbhus.

TIL-direktør Ulf Johansen ser frem til endringen.

– Dette blir kjempebra. Her skal vi være de nærmeste årene, sier TIL-direktør Ulf Johansen.

– Redusert stadionkostnader med ti millioner kroner

TIL har levd fasjonabelt på Alfheim. De siste årene har mer og mer av arealene TIL har benyttet blitt leid ut til nye aktører. Men TIL flytter fra 1100 kvadratmeter på Alfheim til rundt 230 kvadratmeter for sine 16-17 ansatte, som skal dele kontorer i brakkene.

– Det er bare positivt at vi kommer til å være tettere på hverandre. Vi skal jobbe tett sammen i hele klubben, sier Johansen. 

TIL leaser brakkene som er satt opp av Uco for rundt 450.000 kroner i året. Utgiftene med å leie lokalene på Alfheim var langt større.

– Vi sparer rundt 3,5 millioner kroner i året med å flytte ut av lokalene på Alfheim, og inn i brakkene, sier Ulf Johansen.

Totalt har TIL redusert kostnadene ved Alfheim med avgjørende ti millioner kroner.

– Vi har driftskostnader på 6,5 millioner kroner totalt med å bruke Alfheim nå. Da vi begynte i fjor høst lå de samme utgiftene på 16,5 millioner kroner. Det betyr at vi har redusert de utgiftene med ti millioner kroner. Det gjør at jeg ser lyst på fremtida, sier Ulf Johansen.

Det skyldes grepet med å redusere husleien til egne ansatte, i tillegg til at klubben er innvilget avdragfri periode på tre år for lånene de har i forbindelse med selskapet Alfheim stadion II.

– Vi betaler kun renter på lånetpå lånet av Alfheim stadion II. Rentene er også banket ned mange prosent. Vi har en helt annen husleie nå enn vi har hatt de siste årene på Alfheim. Vi har stålkontroll! jeg ser kjempelyst på fremtiden i TIL nå, sier TIL-direktøren.

Håper boligprosjekt sletter gjeld

Hans forgjengere Stig-Ove Sandnes og Vegard Berg-Johansen var krystallklare på at TILs stadionkostnader måtte ned. Johansen er helt enig.

– Hadde vi ikke fått gjort noe med dette, så vet jeg helt ærlig ikke hvordan vi skulle klart å drive klubben, sier han.

Og takker Sparebanken Nord-Norge og Tromø Kommune for bedringen. Og håper at planene med å omregulere deler av Alfheim-tomta til boligformål skal gjøre situasjonen enda bedre.

– Folk ønsker at vi skal få levedyktige kår, gjennom banken og kommunen. Det er vi veldig gald for. På sikt, hvis vi får utviklet området her til leilighetsformål, så kan gjelda på 53 millioner kroner bli slettet. Kanskje det til og med blir noe til overs etter det. Det vil gjøre at husleia kommer enda lengre ned.  Kanskje noe er klart i 2016. Da er vi også innenfor den treårsperioden, sier Ulf Johansen.

TIL vil også benytte seg av det gamle klubbhuset igjen i forbindelse med kamparrangementer. På dagtid brukes lokalene av NTG Tromsø.

– Vi kommer til å bruke disse lokalene også som losjer ved kamper. Det er en hyggelig plass å være, sier Ulf Johansen.