1800 på venteliste for å få leie bolig i Tromsø: Samskipnaden med tips til kommende studenter

Leiemarkedet i Tromsø kan nå nye høyder neste uke - rett før årets skolestart.