Universitetstrøbbel i Bodø: UiT-rektor Husebekk åpner for fusjon

FUSJON: Anne Husebekk åpner for fusjon med Bodø. – Jeg ønsker at det skal være et godt forsknings- og studiemiljø ved alle studiestedene i landsdelen, sier Husebekk.

FUSJON: Anne Husebekk åpner for fusjon med Bodø. – Jeg ønsker at det skal være et godt forsknings- og studiemiljø ved alle studiestedene i landsdelen, sier Husebekk. Foto:

UiT-rektor Anne Husebekk åpner nok en gang for en fusjon med Bodø.

DEL

– Jeg tror det kunne vært en god løsning for hele landsdelen, sier Anne Husebekk.

Bakgrunnen for at hun nå gjentar invitasjonen, er de store problemene Nord universitet har.

Problemene er så store at statsråd Iselin Nybø personlig møter opp på styremøtet ved Nord universitet fredag for å snakke om den «alvorlige og spesielle» situasjonen universitetet befinner seg i.

Nettstedet Khrono har omtalt dette.

Så langt Khrono kjenner til har departementet ved statsråden aldri tidligere grepet inn i et universitetsstyres arbeid på denne måten som Nybø nå legger opp til ved Nord.

Mange problemer

Nybø sier til nettstedet at problemene er sammensatte:

  • Det er få søkere til studieplassen
  • Nord klarer ikke fylle opp mer enn halvparten av de øremerkede stipendiatstillingene i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi)
  • Det er for lav andel førstekompetanse blant de faglig ansatte
  • Nord er blant dem som har lavest skår på hvordan studentene opplever studiekvaliteten
  • Universitetet ligger dårlig an når det gjelder å hente inn eksterne forskningsmidler fra EU og Forskningsrådet.

– Det er en hel pakke av utfordringer her, sier Nybø til Khrono.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er bekymret.

– Jeg ønsker Nord universitet alt godt. Jeg ønsker at det skal være et godt forsknings- og studiemiljø ved alle studiestedene i landsdelen, sier Husebekk.

Trøbbel med Trøndelag

Men det er fusjonen med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) som har skapt problemer, mener hun.

– Nord universitet har fått en helt umulig oppgave med å få HiNT til å bli et universitet. Der er det mange bachelorstudier og lite annet. Man trenger både master og PhD. Det er krevende å gå fra høgskole til universitet, og Nord universitet gjorde en imponerende jobb med å bli et universitet. Men universitetet er ungt og fusjonen med HiNT kom for tidlig, sier Husebekk, som mener at det ikke er penger som er problemet.

– All verdens økonomiske ressurser vil sannsynligvis ikke hjelpe på situasjonen. Det er ingen «quick fix», sier hun.

Husebekk frykter at dette på sikt kan bety en utarming av landsdelen.

– Har man ikke gode og attraktive universitet i nord, vil ungdommen dra sørover, sier Husebekk.

Åpner for fusjon

UiT-rektoren åpner for en fusjon mellom de to universitetene.

– Dette er en tanke jeg har luftet tidligere, og som jeg gjerne gjentar. Vår dør er alltid åpen for slike samtaler, sier Husebekk.

Hennes kollega i Bodø, rektor Bjørn Olsen, avviser en slik tanke overfor Khrono.

– Nei, det er ingen løsning. Ett universitet i Nord-Norge vil ikke føre til at det blir bedre skår på alle indikatorene, sier Olsen.

Husbekk sier at hun ikke kommer til å gjøre noe mer aktivt i denne saken.

Invitasjonen står ved lag

– Jeg registrerer holdningen til Nord universitet, men vår invitasjon står ved lag om de skulle ombestemme seg, sier Husebekk.

– Men hva er det som vil løse seg ved en eventuell fusjon?

– UiT har 50 års erfaring med PhD-utdanning og har mange sterke PhD-program, som hele landsdelen vil kunne dra nytte av. Noe mer er det for tidlig å konkretisere nå. Vi må eventuelt sette oss ned og diskutere alle problemstillinger. Vi har begge sterke fagmiljøer som jeg tror vil styrke seg ytterligere ved en fusjon, sier Husebekk.

Fire fusjoner

UiT har de siste årene vært gjennom fire fusjoner, med Høgskolen i Tromsø, Harstad, Finnmark og Narvik.

– Det finnes ingen oppskrift på en vellykket fusjon. Men begge parter må ville det og begge parter må se en fordel av det. Når miljøet i Bodø ikke vil, får man ikke til en fusjon. Fra mitt ståsted er det regionale aspektet viktigst – at man har gode universiteter i hele landsdelen, sier Husebekk.

Artikkeltags