Siden 2008 har den eneste statlig finansierte flygerutdanningen holdt til på Bardufoss. Utdanningen er underlagt Universitetet i Tromsø, og det første året foregår studiene i Tromsø. Deretter foregår den videre operative utdanningen på Bardufoss.

Nå har UTSA, universitetets flyskole, henvendt seg til Avinor og Tromsø lufthavn for å se på mulighetene for å flytte utdanningen i sin helhet til Tromsø.

- Ikke ideelt

– Det er ikke ideelt med en todelt løsning. Det koster mye penger, i tillegg er det utfordrende med campus på to plasser, sier Bengt Svendsen, som er seksjonssjef for Luftfartsfag.

Henvendelsen til Avinor skjer etter mandat fra UiT. Ledelsen ved flyskolen har fått i oppdrag å finne den beste lokaliteten. Kravet er at flygerutdanningen må ha nærhet til flystripe, og at det kan gjøres i overkant av 8000 avganger og landing i året.

– Vi ønsker også å være med i akademia under hele utdanningen. Det å være på Bardufoss skaper utfordringer med tanke på avstandene. Det første året foregår studiene i Tromsø, og deretter må studentene til Bardufoss for å fortsette studiene, sier Svendsen.

Henvendelsen til Avinor ble sendt i april i år. Først på høsten kom beskjeden om at flyskolen ikke står først i køen for en etablering på flyplassen.

Er negativ

«Lufthavnen er negativ til en delvis eller full etablering av UTSAs operative virksomhet i Tromsø.», skriver lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Årsaken er at det i dag er høy aktivitet på Tromsø lufthavn. Schrøen viser blant annet til den planlagte helikopterbasen for redningshelikopter til Tromsø, og at det også skal stasjoneres et politihelikopter her. I tillegg kommer den store flyambulansetrafikken.

Dersom flyskolen hadde etablert seg i Tromsø, ville de stått for om lag 15 til 20 prosent av all aktivitet på flyplassen.

– Jeg har forståelse for svaret fra Avinor. Vi lever godt på Bardufoss, men har undersøkt løsningen til det beste for våre studenter. Så får vi se hva vi får til med de midlene vi har, sier Svendsen.

UiT har også sett på plasseringer andre steder i landet, men har foreløpig ikke planer om å flytte utdanningen lenger bort fra Tromsø.

– Vi har luftet noen tanker om det, men det er ikke noe som på papiret ser bedre ut enn Bardufoss. Det blir Bardufoss i overskuelig fremtid, ser det ut som, sier han.