UiT-direktøren innså at han var bedre til administrasjon enn filosofi: - Det er ikke synligheten en direktør bør måles på

Publisert