Tromsø-dommere støtter professor-opprør: - Uvitenskapelig og skremmende

KRITISKE: Dommere ved Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett er svært kritiske til forslaget om å innlemme juridisk fakultet i et nytt stort fakultet. Foran fra venstre: Tora Hamnes (dommerfullmektig), Arild O. Eidesen (førstelagmann), Unni Sandbukt (sorenskriver), Brynhild Salomonsen (lagdommer) og Monica Hansen Nylund (påtroppende førstelagmann). I midten fra venstre: Sidsel Sund Olsen (tingrettsdommer), Henriette Nazarian (lagdommer) og Inger Bonnie Gjerde (tingrettsdommer). Bak fra venstre: Geir Ludvigsen (lagdommer), Anders Haugestad (lagdommer), Frode Stock (kst. lagdommer), Oddmund Gamst (tingrettsdommer) og Knut Rye-Holmboe (tingrettsdommer).

KRITISKE: Dommere ved Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms tingrett er svært kritiske til forslaget om å innlemme juridisk fakultet i et nytt stort fakultet. Foran fra venstre: Tora Hamnes (dommerfullmektig), Arild O. Eidesen (førstelagmann), Unni Sandbukt (sorenskriver), Brynhild Salomonsen (lagdommer) og Monica Hansen Nylund (påtroppende førstelagmann). I midten fra venstre: Sidsel Sund Olsen (tingrettsdommer), Henriette Nazarian (lagdommer) og Inger Bonnie Gjerde (tingrettsdommer). Bak fra venstre: Geir Ludvigsen (lagdommer), Anders Haugestad (lagdommer), Frode Stock (kst. lagdommer), Oddmund Gamst (tingrettsdommer) og Knut Rye-Holmboe (tingrettsdommer). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

En rekke dommere og tidligere UiT-studenter, stiller seg helt uforstående til forslaget om å fjerne juridisk fakultet.

DEL

- Det er et uvitenskapelig og skremmende forslag.

Mangeårig Førstelagmann Arild O. Eidesen har samlet troppene i vandrehallen i Tinghuset.

- I framlegget som foreslår å fjerne juridisk fakultet skriver de at de «mener», at «man antar», at man «legger til grunn». Det er ingen faktisk begrunnelse for dette forslaget, sier Eidesen.

Sammen med tingrettsdommere, dommerfullmektige, sorenskriver og lagdommere står han fast på at juridisk fakultet må leve videre som eget fakultet.

Neste uke behandler universitetsstyret forslag til omorganisering av fakultetsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.

Delt arbeidsgruppe

Styret har bedt om videre utredning av en modell med få fakultet. I begynnelsen av juni la arbeidsgruppa fram sine anbefalinger. Gruppa som har utarbeidet de to modellene, er delt i hvilken modell de støtter.

11 av arbeidsgruppas 17 medlemmer støtter en fire-fakultetsmodell: Den vil skape jevnstore fakulteter og vil påvirke alle dagens fakulteter. Der er det også foreslått å fjerne Det juridiske fakultet.

Det har skapt store kontroverser innad i universitetsmiljøet. Nå reagerer også utøverne av profesjonen.

- Det er en uklok modell etter vår oppfatning. Dommerne i Tinghuset ønsker sterkt at Universitetet bevarer juridisk fakultet, sier Eidesen.

Les også: Ansatte i opprør mot tvangssammenslåing: - Det er et konfliktskapende forslag

Bekymret

Blandt dommerne er det mange med UiT-bakgrunn. Påtroppende førstelagmann Monica Hansen Nylund, mener det er uforståelig hvis Universitetet innlemmer fakultetet i ett stort, fakultet.

- Det har tatt lang tid å bygge opp status og omdømmet til studiet her. Det er fortsatt mange som ikke tror at det er mulig å utdanne seg til jurist i Tromsø, sier hun.

Hun mener fakultetets synlighet som egen enhet, sørger for at UiT er en spydspiss når det kommer til å utdanne og å levere den rette juridiske kompetansen til jobber i nord.

- Mange mener at juridisk fakultet ikke er så spesielt, at det er lite og må finne seg i å bli sammenslått med andre?

- Juss er spesielt. Det blir feil å si at juss er et så lite fag, når det er et av de mest populære fagene blandt studentene, sier Hansen Nylund.

Også sorenskriver Unni Sandbukt er bekymret for sammenslåingen.

- Jeg er bekymret for at den kulturen som eksisterer nå forsvinner med fakultetet, sier Sandbukt.

De mener rekrutteringen vil stagnere om fakultetet blir et institutt under et annet fakultet.

- Det vil ha stor betydning for jussfagets rennommé, sier Sandbukt.

Breddeuniversitet

UiT er ett av tre steder i Norge du kan fullføre profesjonsutdanningen i juss. Flere steder tilbyr bachelorgrader og enkeltemner.

Av de øvrige breddeuniversitetene er det NTNU som har åtte fakultet, Universitetet i Oslo har også åtte fakultet mens Universitetet i Bergen har syv.

- Hvorfor skal det være best for Tromsø at UiT alene får fire fakulteter? Det har vi gjentatte ganger spurt om, uten å få svar, sier Eidesen.

- En endring av nivå ved UiT vil bli oppfattet som en nedgradering, som vil redusere synligheten av at UiT er det eneste lærestedet utenom Oslo og Bergen som tilbyr full juristutdanning. Dette vil svekke rekrutteringen av studenter og rekrutteringen til vitenskapelige stillinger, sier han.

Artikkeltags