Inndrar 110 millioner fra UiT-enheter

Universitetsledelsen ved UiT Norges Arktiske Universitet har siden i oktober inndratt 110 millioner fra enheter som har for mye oppsparte midler.