(Nordnorsk debatt)

Et nytt norsk industrieventyr er under oppseiling på Helgeland, en del av den nordligste landsdelen som er motoren i reindustrialiseringen av Norge. At batteriprodusenten Freyr etablerer seg i Rana har lenge vært kjent. Det har skapt stor optimisme i et tradisjonsrikt industrisamfunn.

Denne uken ble det i tillegg kjent at det skal bygges to fabrikker for produksjon av Hydrogen i nabokommunen Vefsn. Kommunen signerte mandag en avtale med energiselskapet Gen2 Energy.

Avtalen sikrer Gen2 Energy muligheten til å kjøpe næringsareal i Mosjøen. Her skal de både bygge produksjonsanlegg for grønn hydrogen, samt at de får tilgang til kaianlegg for eksport.

Med de etableringene man nå har fått til i Rana og Vefsn - Freyr, Bergen Carbon Solutions og Gen2Energy - har man satt Nord-Norge på kartet innenfor to ekstremt spennende og viktige fremtidsnæringer. Helgeland står fram som den mest spennende industriregionen i Norge.

Her er det lagt ned et imponerende og systematisk arbeid fra næringsliv og politikk i regionen, der det er etablert flere effektive selskaper. For eksempel er Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) Vefsn kommune sin næringsetat, men etablert som eget og særdeles fremoverlent selskap, på utsiden av rådhuset.

Her bør det går en rett linje til samarbeid med landsdelens største by, Tromsø. Nå er det viktig at ledelsen ved UiT Norges Arktiske Universitet kjenner sin besøkelsestid og kobler seg på den rivende utviklingen på Helgeland. Ikke minst av hensyn til utviklingen av teknologifagene de neste årene. UiT skal være en motor for utdanning i nord, og må gå i dialog med de nye næringene som etableres og utvikles i landsdelen.

Det er to grunner til dette; utviklingen byr på spennende muligheter i arbeidslivet for nordnorsk ungdom; den andre grunnen er at industrivirksomhet er en del av løsningen for å nå klimamålene. For de arktiske deler av verden er dette spesielt viktig, og da må akademia og næringslivet spille på lag.

UiT Tromsø bør ta sitt landsdelsoppdrag på alvor, og sørge for å ta et kraftfullt utdanningsmessig eierskap til den grønne industrirevolusjonen på Helgeland. Det vil hele Nord-Norge tjene på.