UiT-professorene Siv Kvernmo og Ørjan Olsvik ble i dag utnevnt til å være med i utvalget som skal gjennomgå myndighetenes covid-19-håndtering. Det skriver UiT på sine hjemmesider.

I statsråd fredag ble det oppnevnt et uavhengig utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022, skriver UiT.

Hensikten skal være å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt.

Med i statsministerens utvalg er professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, og professor i barne-og ungdomspsykiatri, Siv Kvernmo ved UiT Norges arktiske universitet.

Utvalget skal ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen.

- Rosverdig

Olsvik sier til UiT at det er rosverdig av regjeringen at de ønsker en smittefaglig evaluering av tiltakene gjennom pandemien.

- Dette er viktig fordi pandemien ikke er over, og vi trenger en oversikt om hvilke tiltak som gir mest effekt, samtidig som belastningen på samfunnet blir minst mulig, sier han til UiT.

Siv Kvernmo sier i artikkelen at de blant annet skal se på hvordan pandemien påvirket barn og unges mentale helse.

- Blant annet å se på om vi kan si noe om hvordan pandemien har bidratt til økningen i psykiske vansker hos barn og unge, og hva som kunne vært gjort annerledes for å forebygge dette, blant annet i forhold til nedstegningen av skoler og fritidstilbud.

Viktig å lære

– Det er viktig at vi går grundig igjennom og lærer av en så omfattende hendelse. Jeg tror ingen før mars 2020 fullt ut kunne forestille seg hvordan pandemien skulle forløpe, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding fra Regjeringen.

Utvalget skal ledes av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, og består ellers av personer som til sammen har bred kunnskap om blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, juridiske aspekter, offentlig forvaltning, økonomi, utdanning og arbeidsliv, samt internasjonale aspekter.