UiT-ansatte raser mot avvikling av rektorvalg: – Nord-Norges posisjon svekkes

Ansatte ved Universitetet i Tromsø reagerer sterkt på at universitetet nå går bort ifra ordningen med valgt rektor. Rektor har mistet tillit og troverdighet, sier førsteamanuensis Ketil Zachariassen.