Utlendingsdirektoratet (UDI) har tirsdag gjort det kjent at de sier opp kontrakten med en rekke asylmottak i Nord-Norge.

Blant mottakene som legges ned er:

Ordinært mottak:

  • Vadsø
  • Finnsnes

Mottak for enslige mindreårige:

  • Ballangen
  • Lødingen
  • Målselv

Det var Folkebladet som først skrev om saken.

Få asylsøkere

Årsaken til nedleggelsen er ifølge regiondirektør ved Regionkontor Nord, Bjørn Alf Fridfeldt, at det har kommet færre asylsøkere enn antatt.

- Det har over lang tid kommet veldig få asylsøkere og vi kan ikke sitte med ledig kapasitet og betale for dyre plasser som ikke er i bruk, sier han til Nordlys.

Han vet ikke per nå hvor mange beboere som må flytte til andre mottak.

- Enkelte vil bli bosatt innen den tid, mens andre kanskje har dratt tilbake til hjemlandet. Så det er vanskelig å vite akkurat nå.

Flytteprosessen starter i sommer, og Fridfeldt forteller at når det gjelder de enslige mindreårige asylsøkerne, er det svært viktig at de flytter før et nytt skoleår begynner.

Flere mister jobben

De ansatte på mottakene får jobbe ut oppsigelsestiden på tre måneder.

Hvor mange må dere si opp?

- Jeg har ikke oversikt over antall ansatte på alle mottakene, men på mottak fra mindreårige asylmottak jobber det kanskje 15 – 20 personer, så det er klart at det blir en del ansatte som står uten jobb, sier han og legger til:

-  Vi kommer til å miste kompetent arbeidskraft som har gjort en fantastisk jobb.

Heimly mottaksenter på Finnsnes er et av mottakene som nå legges ned. Det ble åpnet i april 2002 og har plass til 230 beboere. Mottaket har ni ansatte.