Ubåt-planene møter ny kritikk: Bør flyttes lenger unna Tromsø by

USS virginia er en av angrepsubåtene som kan komme til å bruke industrihavna på Tønsnes. Foto: General Electric

USS virginia er en av angrepsubåtene som kan komme til å bruke industrihavna på Tønsnes. Foto: General Electric

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Atomubåter bør ikke bruke bynære havner som forsyningsbaser. Det mener Nils Bøhmer i Bellona.

- En atomulykke vil kunne ramme en stor befolkning før man rekker å i verksette beredskapstiltak, sier atomfysikeren, som er daglig leder for Bellona, til nettstedet The Independent Barents Observer. Bøhmer anbefaler norske myndigheter å leie tilbake Olavsvern dersom man har behov for å etablere en logistikkbase for reaktordrevne ubåter.

Onsdag ble det kjent at den amerikanske marinen ønsker å bruke den nye havna på Tønsnes ved Tromsø. Ifølge Forsvaret skal amerikanerne nå på jevnlig basis bruke Tromsø til mannskapsbytte/hvile og proviantering.

- I dag gjør man dette ved Håkonsvern i Bergen. Nå ønsker amerikanerne å ha denne muligheten i Tromsø, nærmere det nordlige operasjonsområdet, sa pressetalsmann, kaptein Brynjar Stordal ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter i Bodø, til Nordlys torsdag.

Fare ved brann og terroranslag

- Den aktiviteten man legger opp til her bør etableres i havneanlegg som ligger i god avstand til tettbefolkede områder, mener Bøhmer. Det er altid en potensiell risiko knyttet til reaktordrevne fartøyer. Brann og terroranslag er eksempler på nendelser som kan utløse en atomulykke. En militærbase ville gi økt beskyttelse mot slike hendelser sammenlignet med ei sivil havn, sier Bøhmer.

- I tillegg til Olavsvern finnes det andre kaianlegg i nord som ligger i mer grisgrendte strøk, sier Bøhmer.

Torsdag uttalte finansbyråd Jens Ingvald Olsen at Tromsø kommune, som eier havneanlegget i Tønsvika, bør si nei til å inngå en avtale om å bruke anlegget som havn for amerikanske angrepsubåter. Olsen viste blant annet til farene knyttet til en mulig reaktorulykke.

- Skaper unødig frykt

Stortingsrepresentant Regina Alexandrova fra Troms, som representerer Høyre i utenriks- og forsvarskommiteen, sier til Nordlys at hun reagerer sterkt på at Olsen og partiet Rødt nå skaper unødig frykt rundt denne planen.

- Jeg mener det er bra at man legger til rette for allierte som opererer i nordområdene, og at det er fint at de ønsker å bruke Tromsø. Da Olavsvern var i drift hadde man mange besøk av allierte ubåter her.

- Amerikanerne skal bruke Tønsnes til vedlikehold og bytte av mannskaper. Det betyr ikke at man gjør byen til et bombemål, slik Jens Ingvald Olsen fremstiller det, sier Alexandrova.

- Bra for Nord-Norge

- Det er også slik at amerikanerne i dag bruker Håkonsvern ved Bergen til å gjøre det de planlegger i Tromsø. Det som skjer er rett og slett at en eksisterende aktivitet flyttes nordover til Tromsø. Det synes jeg er veldig positivt, sier Alexandrova.

- Så forutsetter jeg at den planlagte aktiviteten på Tønsnes ikke vil være til hinder for sivil virksomhet i det samme området, og at alt som handler om strålevern blir godt i varetatt av norske myndigheter, sier Alexandrova.

Det er atomdrevne amerikanske angrepsubåter som skal bruke Tønsnes i forbindelse med patruljeringen i nordområdene. USA har 3 ulike klasser av disse fartøyene. (Los Angeles, Seawolf og Virginia) Ubåtene er drøyt 100 meter lange og har opptil 142 besetningsmedlemmer. Alle de tre ubåttypene er utstyrte med Tomahawk kryssermissiler, i tillegg til sjømålsmissiler av typen Harpoon, torpedoer og miner. Tomahawk-raketten kan utstyres med kjernefysiske stridshoder, men i 1990 satte amerikanerne på land alle sjøbaserte kjernefysiske mellomdistanseraketter. Offisiellt er det i dag kun de strategiske ubåtene, med langdistanseraketter, som fører atomvåpen.