Vil telefonavlytte tyvfiskere og foreslår økt straff: – Alarmerende utvikling

Klima- og miljødepartementet vil ha strafferamme på fem års fengsel for tjuvfiske etter laks.