Tolv nye overgrepssaker i Tysfjord

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

BODØ (AN.no) Politiet i Nordland jobber for fult med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. Det tegner seg nå et omfattende bilde med mange fornærmede, mistenkte og vitner knyttet til overgrep som strekker seg mange år tilbake i tid.

Tirsdag hadde prosjektgruppen arbeidsmøte sammen med Kripos. Det tilflyter stadig ny informasjon til politiet og det opprettes nye saker. De fleste av disse omhandler overgrep tilbake i tid, men noen er omhandler pågående forhold. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Hovedfokus er å forhindre nye overgrep og politiet mener det er grunn til å tro at det er mye informasjon som ikke har nådd politiet ennå.

- Det har i avhør framkommet informasjon som gir oss grunn til å tro at det er overgrep som enda ikke er anmeldt, sier politiadvokat Siv Remen i en pressemelding. Hun mener det står respekt av  alle som har tatt avgjørelsen om å kontakte politiet og fortelle det de vet.

- Det viser stor styrke å fortelle om overgrep. Særlig av hensyn til de som har valgt å fortelle sin historie er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Remen.

Hun ber folk ha lav terskel for å ta kontakt.

- Vi trenger mest mulig informasjon for å få et bilde av hva som har skjedd. La politiet vurderer om din informasjon er viktig, den kan være veldig viktig, understreker politiadvokaten.

Du kan kontakte politiet lokalt der du befinner deg, eller du kan ringe direkte til de som jobber med etterforskningen av disse sakene på tlf 488 87 479

  • Det er opprettet 17 nye saker etter 11. juni 2016. Dette inkluderer fire anmeldelser knytte til trusselbrevene og anmeldelsen av den Læstadianske forsamling i Tysfjord. De resterende 12 sakene omhandler overgrep.
  • Politiet har grunn til å tro at det kommer til å bli opprettet enda flere saker i tiden fremover.
  • Politiet har foretatt en rekke avhør i disse sakene
  • Kripos er aktivt med i etterforskningen og bistår både med ressurser på etterforskning, avhør og analyse.
  • Trusselbrevene er sendt til analyse hos Kripos for blant annet sjekk av DNA og fingeravtrykk. Det vil ta litt tid før man får svar.
  • Anmeldelsen av den Læstadianske forsamling i Tysfjord er en del av den omfattende etterforskningen.
  • Politiet jobber aktivt i det forebyggende sporet og har blant annet involvert Statens Barnehus i Bodø for å nytte gjøre seg deres spesialkompetanse når deg gjelder barn og overgrep. Til høsten vil det bli arrangert møter både med ansatte på skolen og elevene.

Artikkeltags