(Nordnorsk debatt)

Nord-Norge får tre statsråder i den nye regjeringen, i sum litt mer enn forventet. Senterpartiet leverer solid på mandatet fra velgerne i Nord-Norge med to statsråder, Odd Roger Enoksen og Sandra Borch, samt flere statssekretærer.

I Arbeiderpartiet er situasjonen annerledes. Nestlederen fra Lurøy i Nordland, Bjørnar Skjæran, er overraskende plassert som juniorminister i Næringsdepartementet, med en annen statsråd som sjef. Med tanke på at Troms var valgkretsen der Arbeiderpartiet gikk mest frem, er betalingen dårlig for fylket. Et lite lyspunkt er det at læreren Kristina Torbergsen blir statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Men det arktiske Norge – som i følge statsminister Støre er landets viktigste strategiske satsingsområde – har ingen representasjon ved statsministerens kontor. De to nordligste fylkene er så langt heller ikke representert med statssekretærer på andre sentrale politikkområder som Utenriksdepartementet, Helsedepartementet eller Samferdselsdepartementet.

Sjelden eller aldri har uttellingen for Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark vært dårligere i et regjeringsapparat. Verst er det for Troms. Fylket har ikke hatt statsråd fra Arbeiderpartiet siden Jan Henry T. Olsen for 30 år siden.

En del av skylden må partiene i de to nordligste fylkene selvfølgelig ta selv. Passivitet lønner seg aldri i politikken. Her er organiseringen svak, det er gjort en dårlig jobb med å spille inn navn i kabalene.

Men Arbeiderpartiets ledelse bærer uansett hovedansvaret for å se hele landet. For Støre er det ikke for sent å gjøre noe med det når statssekretærer skal rekrutteres. I valgkampen la han vekt på at det nordlige Norge er et sentrum i nasjonal politikk. Det handler også om posisjoner, som igjen handler om troverdighet.

8 av Arbeiderpartiets 11 statsråder bor i det sentrale østlandsområdet. Det er et dårlig speil på hvor valget ble vunnet. Det etterlatte inntrykket er at Ap slår seg til ro med at Sp tar seg av det regionale Norge og så håndterer de selv Østlandet. Forhåpentligvis er det ikke et symptom på et sentralisert og Oslo-dominert parti.

Realiteten er at Ap ville ikke hatt en sjanse til å vinne valget uten drahjelpen fra sakene Sp satte på dagsorden.

En ting er at Nord-Norge har svak Ap-representasjon i regjeringen. Nesten like oppsiktsvekkende er det at partiet nesten ikke finner plass til flere statsråder med fast bosted på Vestlandet eller Trøndelag, eller hele den produktive kystlinjen fra via Møre og rundt Sørlandet.

Oslo og Akershus-dominansen forteller om et parti som over år har bygd opp en maktbase der de fleste som teller når posisjoner skal deles ut, tilhører et nettverk av personer sentralt og nært hverandre plassert i og rundt hovedstaden.