Det går mot tidenes verste år når det gjelder turistenes smugling av fisk ut av landet. Hittil i år er 3.435 kilo fiskefilet blitt beslaglagt i tollregion Nord-Norge, fordelt på 34 beslag. Dette er over 50 prosent mer enn på samme tid i fjor.

- Vi tror at en del turistfiskere betaler reise og opphold med å ta med seg for mye fisk. Det er begrenset hvor mye fisk du klarer å spise, sier regiondirektør Atle Joakimsen i tollregion Nord-Norge.

I gjennomsnitt er størrelsen på beslagene 100 kilo, mens grensen for hvor mye fiskefilet man lovlig kan ta med seg er 15 kilo.

- Det siste beslaget vårt var på 209 kilo, noe som tilsvarer 836 fiskemiddager. Jeg er selv glad i fisk, men det er grenser for hvor mye som kan være til eget forbruk, sier han.

- Dere tror fileten blir solgt når turistfiskerne kommer hjem?

- Ja, vi ser ikke bort fra at de finansierer turen på denne måten, sier han.

 

Dårlige holdninger

De som blir tatt mister fangsten og må betale ei bot på 100 kroner kiloet.

- Kanskje bøtenivået bør settes opp, sier Joakimsen.

Fortsetter årets utvikling vil rekordåret 2013, med 4,5 tonn beslaglagt smuglerfisk, bli slått ettertrykkelig. Det er fortsatt om lag to måneder igjen av sesongen.

- Det er ingen bestemte nasjonaliteter som utmerker seg. Vi tar både baltere, polakker, tsjekkere, tyskere, russere og andre. De aller fleste vet godt at de har tatt med seg mer enn de har lov til, så dette handler ikke om at de ikke kjenner til reglene. Det har litt med holdninger å gjøre, sier han.

Det aller meste av den beslaglagte fisken er torsk.

Tatt flest ved Kautokeino

Halvparten av beslagene i region Nord-Norge er i år gjort ved Kivilompolo tollsted sør for Kautokeino, men også ved Helligskogen/ Kilpisjärvi tollsted på E8 og ved Karigasniemi tollsted ved Karasjok blir mange tatt.

- Vi har også fått tips om at noen kjører sørover før de krysser grensa, sier Joakimsen, og forteller at det nylig ble beslaglagt 255 kilo fisk i Oslo.

Han understreker at tips fra publikum er kjærkomment i arbeidet med å avsløre ulovlighetene.

- Vi er takknemlige for alle tips vi kan få, og gjerne bilmerke og farge på bilen, sier regiondirektør Atle Joakimsen i tollvesenet.