Først nå søker kommunen om å få lov til disse: - Vi forventer at den innvilges