BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Det er den tredje rentehevingen på 10 måneder.

Dermed gjør sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank det ekspertene hadde regnet med.Styringsrenten i Norges Bank er innskuddsrenten til bankene i sentralbanken og gulvet i det profesjonelle rentemarkedet.

- Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjefen i en pressemelding. Norges Bank skriver at prognosen for styringsrenten innebærer en litt raskere renteoppgang det nærmeste året enn anslått i forrige rapport.

Økonomene er noe uenige om neste renteøkning kommer i september eller i desember. Formuleringen nå kan tyde på en raskere økning.

Holder på 1,75 prosent

Men sentralbanken holder på at ved utgangen av 2022 vil rentebanen ligge i underkant av 1,75 prosent. Det betyr at renteutsiktene litt lenger frem er lite endret, som tilsier inntil to ytterligere økninger de nærmeste to-tre årene.

Norges Bank skriver ellers i rapporten at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Sysselsettingen øker, og kapsitetsutnyttingen ser ut til å være noe over normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn prismålet på 2 prosent.

Siden forrige renteøkning i mars, har for øvrig den viktige 3-måneders pengemarkedsrenten (NIBOR) steget fra 1,39 prosent til 1,51 prosent. Denne renten er en viktig referanserente for de flytende boliglånsrentene og bestemmes i stor grad av styringsrenten til Norges Bank

I samme periode har den tiårige norske statsobligasjonsrenten falt fra 1,65 prosent til 1,36 prosent, etter et markant fall igjen den seneste uken.

Nøyer seg med én?

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er en av økonomene som mener det er riktig å heve renten nå. Men hun tror Norges Bank gir seg etter en renteøkning til, og at den kommer mot slutten av året.

- Vi tror Norges Bank vil signalisere en mer forsiktig renteoppgang og nøye seg med en heving til. Norges Bank vil nok ikke være altfor bastant og si at det er slutt etter to rentehevinger, men vi tror de stopper på 1,50 prosent, sier hun til Nettavisen Økonomi.