Trues med bøter på 5000 kroner i uka

Kommunen vil bøtelegge forsøplingen.