EU har besluttet å innlede en formell granskning av Apple, melder FT. Dette skjer i kjølvannet av Spotifys søksmål mot selskapet, som omhandler anklager om misbruk av markedsmakt for å påføre konkurrenter ulemper.

Spotify nådde i mars 100 millioner betalende abonnenter, og er den klare markedslederen i streamingmarkedet foran konkurrenter som Apple, Amazon og Tidal. I mars klaget Spotify Apple inn for EUs konkurransemyndigheter med påstander om at Apple har brutt loven ved å misbruke sin markedsmakt gjennom App Store til å favorisere streamingtjenesten Apple Music.

Krever avgift av konkurrenter

Sentralt i klagen er at Apple krever en avgift på 30 prosent for salg av abonnementer gjennom App Store. Dette gjelder Spotify og andre musikk-abonnementer, men ikke apper som Über.

Etter å ha vurdert klagen og undersøkt markedet, har EUs konkurranse-kommisjon besluttet å innlede en formell granskning av Apple for å finne ut om selskapet har brutt konkurranseloven. Financial Times siterer tre kilder tett på EU-kommisjonen. Verken Apple eller Spotify ønsker å kommentere saken.

Kan gi store bøter

EU-kommisjonen har hjemmel til å ilegge bøter på opptil 10 prosent av den globale omsetningen, men denne typen saker kan ta årevis før det faller en dom.

Daniel Ek, Spotifys toppleder, har tidligere overfor Financial Times omtalt Apple-praksisen som uforsvarlig. Han varslet da at Spotify må øke prisene dersom avgiften på 30 prosent opprettholdes. Andre aktører, deriblant Deezer, har støttet dette synet.

Ifølge Thomas Vinje, en advokat som har jobbet med Spotifys søksmål, har flere grupperinger liknende bekymringer, men lite lyst på en konflikt med mektige Apple.

Apple har på sin side omtalt søksmålet som villedende retorikk. I en tidligere uttalelse skrev Apple: «Etter å ha brukt App Store i årevis til å skape enorm vekst i sin forretningsvirksomhet, ønsker Spotify å dra alle mulige fordeler av App Store-økosystemet, inkludert betydelige inntekter, uten å bidra til det samme markedet».

I 2017 ila Margrethe Vestager, EUs kommisjonær for konkurransespørsmål, en skattebaksmell for Apple på 13 milliarder euro - etter at kommisjonen kom fram til at den gunstige skatteavtalen med Irland i praksis var ulovlig statsstøtte til selskapet. Apple og Irland har anket saken til EU-domstolen- en avgjørelse i denne saken er ventet i løpet av året.