«Viser hvor skapet skal stå»

Tromteatret leverer sin beste revy på flere år.