(Nordnorsk debatt)

Tromsøs ordfører ønsker at byen skal være pilot for lokal bruk av koronasertifikat. Men å innkludere alle innbyggerne i et testprosjekt for koronasertifikat virker kontraproduktivt. Koronasertifikatet fanger alle. Samfunnsliv, arbeidsliv og tjenester blir underlagt en ny statuskontroll, og alle skal avkreves for status basert på sine private helseopplysninger.

Dette er ikke en testpilot som løper en risiko med livet som innsats, det er et helt samfunn som innlemmes i en ordning som skaper et statussamfunn. Vil Tromsøs ordfører være pilot for noe som minner om tankegods som bør forbli i historiebøkene til skrekk og advarsel? Den som ikke kjenner til sin historie er dømt til å gjenta den.

Motivet for innføringen av koronasertifikatet er i praksis å gjøre livet så vanskelig som mulig for den delen av befolkningen som ikke har gyldig status med det flytende begrepet "beskyttet". Slik at de "ubeskyttede" presses nok til å ville anskaffe gyldighet ved å injisere en sprøyte som endrer statusen til "beskyttet". Disse "ubeskyttede" menneskene vil imidlertid ansees som farlige og årsaken til at koronasertifikatet behøves, og de fremsettes som sykdomsspredere av verste slag, som armerte smittebomber.

Det er imidlertid ikke sant, verken at de som tildeles statusen "ubeskyttet" er farlige eller at de er årsaken til dannelsen av statussamfunnet. Uavhengig av status så er ikke friske mennesker farlige. Blant de av oss som er uheldige og blir syke så er ofte personene som overfører sykdommen til andre mennesker, nettopp personer som i et statussamfunn hadde blitt regnet som "beskyttede". Altså kan vi lese i aviser at "fullvaksinerte" smitter andre "fullvaksinerte" enda de har tatt oppfriskningsdose med sprøyte nummer tre.

  • MDGs Jonas Nilsen i Tromsø svarer Olufsen-Mehus: Uanstendig!

Å legge skylden på "ubeskyttede" mennesker for at koronasertifikat skal tas i bruk er galt. Det er først og fremst de onde tankene man gjør seg om medmennesker som setter i gang ønsket om et slik tragisk tiltak. For tragisk er det, det forutsetter et uetisk menneskesyn.

Det blir forsøkt argumentert med at de som er uten gyldig bevis i statussamfunnet har valgt dette selv. Men det er ikke riktig. All den tid statusløse mennesker i statussamfunnet ikke har vært med å utforme reglene, så sitter de som bestemmer reglene med alle kortene.

Den piloten ordføreren ønsker bør være er en som forhindrer segregering, diskriminering og forskjellsbehandling, som har gode tanker om alle innbyggere og jobber for felles løsninger.

Hva er vitenskapen og grunnlaget for koronapass basert på det som i realiteten skjer - og hvor mange vaksinedoser pr person må til for å stoppe pandemien, tror du selv? For hvor lenge ansees man som "beskyttet" med bare to doser?

Innføring av koronapass er ikke en løsning for samfunnet som troverdig vei ut av pandemien. Bevisbyrden ligger hos den som påstår det motsatte. Inntil bevis er fremlagt bør alle si nei takk til koronapass og etablering av statussamfunn. Til det er prisen for høy.