Da brannvesenet oppdaget dette søppelberget, ble hallen stengt på dagen

Da kommunen ikke ville åpne søppelkonteineren, ble avfallet satt i gangen...