Gå til sidens hovedinnhold

Fire aktører har tatt vannprøver på Kvaløya etter mistanker om forurenset drikkevann. Nå er resultatene klare

Artikkelen er over 2 år gammel

Forrige uke var kommunen, NVE, politiet og Mattilsynet på befaring i den framtidige vindmølleparken i Kattfjorden.

Grunnen til det var meldinger om mulig forurensing. På befaringa ble det tatt flere vannprøver på forskjellige steder, og disse er nå analysert.

Vann- og jordprøver tatt i tilknytning til området der Nordlys vindmøllepark bygges på Kvaløya, viser nivåer som ikke utgjør noen akutt helserisiko. 

Det opplyser Tromsø kommune i en pressemelding: Overvåkning og videre undersøkelser fortsetter likevel for å følge med på drikkevannskildene i området.

– Vi forstår at folk kan være urolige for om drikkevannet er forurenset. Den kunnskapen vi har i dag gir ikke grunn til uro. Men for å kvalitetssikre prøvene som er tatt skal også Folkehelseinstituttet gjøre en selvstendig vurdering av prøveresultatene, sier kommuneoverlege Mikal Tønsaas i pressemeldinga.

Fire aktører har tatt prøver

Fire forskjellige aktører har tatt vann- og jordprøver over et større område. Prøvene er tatt i anleggsområdet på Raudfjellet/Kvitfjellet, i bekker, i drikkevannskilder og direkte i vannspringen hos noen husholdninger.

De er analysert av blant annet Toslab i Tromsø, som er en nøytral tredjepart. Det gjenstår fortsatt noe analysearbeid.
Her er de på befaring i vindmølleparken i Tromsø: Ikke akutt fare for forurensing 

– Det er betydelig lovlig anleggsvirksomhet i området. Prøvene viser per i dag ikke annet enn at det har pågått anleggsvirksomhet. Grenseverdiene i drikkevannsforskriften er satt med god margin. Den kunnskapen vi har i dag gir ikke grunn til å iverksette nye tiltak og vi samarbeider tett og godt med utbygger, sier Tønsaas.

Han understreker likevel at kommunen fortsetter å overvåke byggearbeidet på samme nivå som i dag, og at politiet fortsetter med sin etterforskning. Tidlig i oktober valgte nemlig kommunen å anmelde Nordlys vindmøllepark etter å ha blitt varslet om utslipp av store mengder hydraulikkolje.

– Funnene tyder på lokal forurensing enkelte steder på anleggsområdet, uten helsemessig betydning for drikkevannet. De største funnene er gjort for eksempel ved en dieseltank og trafostasjon. Det er betryggende at verdiene som er målt ved og i drikkevannskilder er under drikkevannsforskriftens grenseverdier, sier kommuneoverlegen.

Ifølge Tønsaas er det ikke gjort funn i prøvene som er tatt i springvannet hjemme hos folk. Han og Lars F. Øvergaard, enhetsleder for Miljø, klima og landbruk i kommunen, opplyser at dieseltanken og trafostasjonen ligger omtrent midt på Raudfjellet. De opplyser at det er tatt stikkprøver i et område på rundt hundre meter.

– Forurensingen er funnet i vannet rundt trafostasjonen og i grunnen rundt dieseltanken. PAH er jo en samlebetegnelse, og den videre analysen av prøvene vil vise hva forurensingen stammer fra. Om det for eksempel er fra diesel, eksos – eller om noen har brent bål der oppe. Det er vanskelig å si noe om mengde, men det er ingenting som indikerer at det dreier seg om noe alarmerende utslipp, sier Øvergaard.

 

Tre husstander får kjørt ut vann

I prøvene som nå er analysert, er det funnet verdier av blant annet aluminium og PAH. PAH er en samlebetegnelse for tjærestoffer som vi alle er eksponert for, og får i oss, gjennom livet. Den største eksponeringen av PAH skjer gjennom maten. Deretter er luftforurensing og sigarettrøyking de vanligste kildene. Vann utgjør normalt en svært liten kilde til eksponering for disse stoffene.
Vindkraftutbygger anklaget for å ha forurenset drikkevannet, men vannprøvene peker mot en annen «synder»

Entreprenøren har kjørt ut vann på drikkeflasker til tre husstander i Buvika en periode. Trolig på grunn av avrenning fra anleggsdrifta.

– Det skal entreprenøren fortsette med. Men det skyldes ikke at husstandenes drikkevann er forurenset av diesel eller olje. De har støv og partikler i vannet, som stammer fra bygningsarbeidet, sier Øvergaard.

– Utbygger satt nylig opp loggestasjoner i tilknytning til den privitate drikkevannskilden til beboerne på Brensholmen og Sommarøy, så dette vannet skal også sjekkes, fortsetter Øvergaard.

Det skal etableres et 46 kilometer stort veinett på fjellet over Kattfjord i forbindelse med vindmølleparken. 67 vindmøller med tilhørende driftsbygninger skal på plass.

Kommentarer til denne saken