De er alle under 30 og fra Tromsø. Nå nyter de stor suksess i helt ulike jobber

Karoline Hauan, Marianne Høybakk og Jostein Larsen Østring i nasjonal lederkåring.