Dette synet møtte Katrine da hun skulle hjem fra jobb: – Ka i fan?

Spesialsykepleier etterlyser innelåst sykkelparkering på UNN etter nytt tyveri.