Den avdøde kvinnen var elev ved voksenopplæringa

Rektor ved voksenopplæringa har orientert ansatte og medelever om den dramatiske hendelsen.